6907796409 6934011357 Βυζαντίου Στέφανου 40, Αθήνα m.a.interiorconstruct@gmail.com

Βυζαντίου Στέφανου 40, Αθήνα, Αττικής Τ.Κ.: 11144

Τηλέφωνο: 6907796409

E-mail: m.a.interiorconstruct@gmail.com

Υπεύθυνος: Guliciuc Marian

Κατηγορία: ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επισκεψιμότητα: 4225

Ιστοσελίδα: http://www.mainteriorconstruct.gr